Grupa Selena nagrodzona na Forum Ekonomicznym w Karpaczu